Skapa skuldebrev

Skuldebrev

Långivare

()

Låntagare

()

Lånebelopp

Till låntagaren utlånar långivaren den enligt bestämmelserna i detta skuldebrev.

Överlämnande av lånet sker via överföring med till telefonnummer .

Löptid

Lånet löper från den fram till dess full betalning sker.

Amortering och ränta

Lånet klassificeras som ett vilket innebär att låntagaren ska betala en lika stor summa vid varje betalningstillfälle, denna summa består av både ränta och amortering. Lånets annuitet är per .

Räntan är bunden för hela låneperioden och uppgår till . Räntan beräknas på den kvarstående skulden.

Första inbetalningen ska ske den , eller närmsta föregående vardag och den sista, om inte betalning sker i förskott, den .

Betalningsuppgifter

Inbetalningarna på lånet ska ske via till telefonnummer .

Enkelt skuldebrev

Detta är ett enkelt skuldebrev och kan alltså inte överlåtas.

Förtidslösen

Låntagaren får lösa in hela eller delar av lånet i förtid om så önskas.

Datum

Datum då skuldebrevet skrivs.

© Standardavtal Nordic AB 2024