10 augusti 2023

Vanliga frågor

Hur man bestämmer ränta på ett skuldebrev?

När du bestämmer räntan på ett skuldebrev mellan privatpersoner är det viktigt att ta hänsyn till de räntor som erbjuds av traditionella banker och finansinstitut. Att förstå hur din räntesats står i förhållande till dessa kan hjälpa både långivare och låntagare att känna sig mer trygga med överenskommelsen. Här är några saker att tänka på när du jämför med bankernas räntor:

 • Förstå marknadsräntan: Det första steget är att förstå den aktuella marknadsräntan. Du kan undersöka vilken ränta som vanligtvis erbjuds på sparande, lån och andra finansiella produkter. Detta ger dig en referenspunkt att utgå ifrån.
 • Bedöm riskfaktorer: Räntan bör reflektera den risk som är förknippad med lånet. Om det finns högre risk för att lånet inte kommer att återbetalas, kan det vara rimligt att sätta en högre ränta. Riskfaktorer inkluderar låntagarens ekonomiska stabilitet, tidigare betalningshistorik och eventuella säkerheter som kan användas som garanti.
 • Inflation: Inflationen minskar pengarnas värde över tid. Om lånet löper under en längre tid, bör räntan ta hänsyn till detta för att säkerställa att långivaren inte förlorar pengar i reella termer. Nuvarande inflation är:

  Nyckeltal för Sverige

  Inflationstakt enligt KPI

  3.9%

  Referenstid: april 2024 jämfört med samma period föregående år

  Inflationstakt enligt KPIF

  2.3%

  Referenstid: april 2024 jämfört med samma period föregående år

  Källa: SCB

 • Lånets ändamål: Vad ska lånet användas till? Om lånet går till ett högriskprojekt med osäker avkastning kan en högre ränta vara berättigad. Om lånet används till något säkrare och med en hög sannolikhet att generera intäkter, kan en lägre ränta vara rimlig.
 • Kommunikation med låntagaren: Diskutera räntan öppet med låntagaren och försök att komma överens om en nivå som båda parter känner sig bekväma med. Det är viktigt att skapa en överenskommelse som båda känner sig rättvisa med för att undvika eventuella missförstånd i framtiden.

Att bestämma räntan på ett skuldebrev handlar om att hitta en balans mellan rättvis kompensation för långivaren och rimlig kostnad för låntagaren. Genom att vara transparent, noggrant överväga riskfaktorer och ta hänsyn till marknadsförhållanden kan du skapa en ränta som fungerar för båda parter och ger en stabil grund för ditt skuldebrev.

Vill du exprimentera med olika lånebelopp och räntor kan du använda vår lånekalkylator.

Exempel på räntesättning: Lånet till bilköpet

Låt oss säga att du och en vän, Lisa, kommer överens om ett skuldebrev för ett lån som Lisa behöver för att köpa en begagnad bil. Lånebeloppet är 50 000 kronor, och ni är överens om att löptiden för lånet kommer att vara 3 år.

För att bestämma räntan på detta lån, bör du tänka på följande faktorer:

 • Marknadsränta: Undersök vad traditionella banker erbjuder för liknande lån. Låt säga att genomsnittlig ränta för liknande bilån på marknaden just nu är 5%.
 • Riskfaktorer: Bedöm riskerna i detta specifika lån. Om Lisa har en stabil ekonomisk situation och tidigare har betalat tillbaka lån i tid, kan risken för att lånet inte återbetalas vara låg. Låt säga att du bedömer risken som låg.
 • Inflation: Lånet kommer att pågå under 3 år. Du bör ta hänsyn till inflationen under denna period. Om inflationen förväntas vara 2% per år, bör du inkludera detta i räntesättningen.
 • Lånets ändamål: Lånet ska användas till att köpa en bil, vilket är en relativt säker investering. Detta minskar risken jämfört med ett lån till ett högriskprojekt.

Baserat på dessa faktorer kan du bestämma en ränta som är rättvis för både dig som långivare och Lisa som låntagare. Här är en möjlig räntesats:

Marknadsränta: 5%
Riskbedömning: 1% Låg risk
Inflation: 2% per år
Total ränta: Marknadsränta + Risktillägg + Inflationsjustering = 5% + 1% + 2% = 8%

Så, en ränta på 8% på det här lånet kan vara rimlig och balanserad med tanke på lånebeloppet, löptiden, marknadsförhållandena, och risken. Det är viktigt att diskutera detta med Lisa och se till att båda är överens om räntan innan skuldebrevet upprättas.

© Standardavtal Nordic AB 2024